"Mục tiêu của trò chơi là cải thiện kỹ năng toán học của trẻ em." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Mục tiêu của trò chơi là cải thiện kỹ năng toán học của trẻ em." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục tiêu của trò chơi là cải thiện kỹ năng toán học của trẻ em." câu này tiếng anh dịch: The object of the game is to improve children's math skills.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login