"Hành khách có thể bị xúc phạm, và các tiếp viên chỉ cần cười và chịu đựng nó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Hành khách có thể bị xúc phạm, và các tiếp viên chỉ cần cười và chịu đựng nó." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành khách có thể bị xúc phạm, và các tiếp viên chỉ cần cười và chịu đựng nó." tiếng anh là: Passengers could be insulting, and stewardesses just had to grin and bear it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login