"Những người bi quan nói với chúng tôi rằng gia đình như chúng ta biết là cam chịu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Những người bi quan nói với chúng tôi rằng gia đình như chúng ta biết là cam chịu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người bi quan nói với chúng tôi rằng gia đình như chúng ta biết là cam chịu." tiếng anh dịch: Pessimists tell us that the family as we know it is doomed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login