"Anh có mái tóc mỏng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh có mái tóc mỏng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh có mái tóc mỏng." dịch sang tiếng anh: He has thin hair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login