"Ông đã được hỏi cùng một câu hỏi nhiều lần đến nỗi câu trả lời trở thành máy móc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ông đã được hỏi cùng một câu hỏi nhiều lần đến nỗi câu trả lời trở thành máy móc." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã được hỏi cùng một câu hỏi nhiều lần đến nỗi câu trả lời trở thành máy móc." câu này dịch sang tiếng anh là: He was asked the same question so many times that the answer became mechanical.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login