"Một câu lạc bộ nên giống như một gia đình lớn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Một câu lạc bộ nên giống như một gia đình lớn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một câu lạc bộ nên giống như một gia đình lớn." dịch sang tiếng anh: A club should be like a big family.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login