"Đó là một chiến thắng dễ dàng đáng ngạc nhiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đó là một chiến thắng dễ dàng đáng ngạc nhiên." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một chiến thắng dễ dàng đáng ngạc nhiên." câu này tiếng anh dịch: It was a surprisingly easy victory .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login