"Không ngờ, người phụ nữ đã từ chối." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Không ngờ, người phụ nữ đã từ chối." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không ngờ, người phụ nữ đã từ chối." dịch sang tiếng anh: Unaccountably, the woman had refused.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login