"Chúng tôi không có ý nghĩ làm phiền bạn." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng tôi không có ý nghĩ làm phiền bạn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không có ý nghĩ làm phiền bạn." tiếng anh câu này là:We had no thought of troubling you.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login