"Vật liệu này sẽ dễ cháy sém nếu quá gần lửa." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Vật liệu này sẽ dễ cháy sém nếu quá gần lửa." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vật liệu này sẽ dễ cháy sém nếu quá gần lửa." câu này dịch sang tiếng anh là: This material will scorch easily if it is too near the fire.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login