"Quân đội đã đưa ra tối hậu thư cho tất cả các vũ khí trong thành phố sẽ đầu hàng vào ngày 26 tháng Mười." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Quân đội đã đưa ra tối hậu thư cho tất cả các vũ khí trong thành phố sẽ đầu hàng vào ngày 26 tháng Mười." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quân đội đã đưa ra tối hậu thư cho tất cả các vũ khí trong thành phố sẽ đầu hàng vào ngày 26 tháng Mười." dịch sang tiếng anh: The army issued an ultimatum for all weapons in the city to be surrendered on Oct. 26.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login