"Chúng tôi tin rằng các cuộc thăm dò là một tấm gương chính xác của dư luận." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng tôi tin rằng các cuộc thăm dò là một tấm gương chính xác của dư luận." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi tin rằng các cuộc thăm dò là một tấm gương chính xác của dư luận." dịch câu này sang tiếng anh là: We believe the polls are an accurate mirror of public opinion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login