"Hành động tiếp theo có thể là cần thiết nếu các nhà lãnh đạo không chịu áp lực ngoại giao." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hành động tiếp theo có thể là cần thiết nếu các nhà lãnh đạo không chịu áp lực ngoại giao." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động tiếp theo có thể là cần thiết nếu các nhà lãnh đạo không chịu áp lực ngoại giao." câu này tiếng anh là: Further action may be necessary if the leaders do not yield to diplomatic pressure .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login