"Quân đội bị bao vây cuối cùng đã đầu hàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Quân đội bị bao vây cuối cùng đã đầu hàng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quân đội bị bao vây cuối cùng đã đầu hàng." câu này dịch sang tiếng anh:The embattled army finally surrendered.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login