"Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể đủ khả năng để tự mãn về tương lai của ngành công nghiệp xe hơi của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể đủ khả năng để tự mãn về tương lai của ngành công nghiệp xe hơi của chúng tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể đủ khả năng để tự mãn về tương lai của ngành công nghiệp xe hơi của chúng tôi." tiếng anh dịch: We simply cannot afford to be complacent about the future of our car industry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login