"Viện trợ đang được gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Viện trợ đang được gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Viện trợ đang được gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất." câu này dịch sang tiếng anh là: Aid is being sent to areas that have been worst affected by the earthquake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login