"Ít kiến ​​trúc ban đầu vẫn còn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ít kiến ​​trúc ban đầu vẫn còn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ít kiến ​​trúc ban đầu vẫn còn." tiếng anh là: Little of the original architecture remains.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.