"Những chiến công anh hùng của anh ấy đã khiến anh ấy trở thành một huyền thoại trong thời đại của mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Những chiến công anh hùng của anh ấy đã khiến anh ấy trở thành một huyền thoại trong thời đại của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những chiến công anh hùng của anh ấy đã khiến anh ấy trở thành một huyền thoại trong thời đại của mình." dịch sang tiếng anh là: His heroic feats made him a legend in his own time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login