"Gửi các đơn đặt hàng xuống văn phòng chi nhánh của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Gửi các đơn đặt hàng xuống văn phòng chi nhánh của chúng tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gửi các đơn đặt hàng xuống văn phòng chi nhánh của chúng tôi." tiếng anh câu này dịch: Send these orders down to our branch office.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login