"Bạn đã cho quá nhiều muối vào súp." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn đã cho quá nhiều muối vào súp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã cho quá nhiều muối vào súp." dịch câu này sang tiếng anh: You've put too much salt in the soup.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login