"Nhân viên cứu hộ đã được gửi đến để giải phóng những người khai thác than bị mắc kẹt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nhân viên cứu hộ đã được gửi đến để giải phóng những người khai thác than bị mắc kẹt." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên cứu hộ đã được gửi đến để giải phóng những người khai thác than bị mắc kẹt." tiếng anh là: Rescue workers were sent to relieve the trapped coal miners.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login