"Nó rẻ hơn nhiều để mua với số lượng lớn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nó rẻ hơn nhiều để mua với số lượng lớn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó rẻ hơn nhiều để mua với số lượng lớn." dịch câu này sang tiếng anh: It's much cheaper to buy in bulk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login