"Các tình nguyện viên phục vụ cộng đồng đang làm một công việc tốt." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các tình nguyện viên phục vụ cộng đồng đang làm một công việc tốt." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tình nguyện viên phục vụ cộng đồng đang làm một công việc tốt." câu này tiếng anh là: The volunteers for community service are doing a good job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login