"tiền mặt khi giao hàng 或 thu tiền khi giao hàng 简称 , tiền mặt khi giao hàng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "tiền mặt khi giao hàng 或 thu tiền khi giao hàng 简称 , tiền mặt khi giao hàng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"tiền mặt khi giao hàng 或 thu tiền khi giao hàng 简称 , tiền mặt khi giao hàng." tiếng anh dịch: cash on delivery或collect on delivery的简称,见cash on delivery.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login