"Tôi không muốn trông như thể tôi đang nhảy lên một chiếc băng đô màu xanh lá cây." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tôi không muốn trông như thể tôi đang nhảy lên một chiếc băng đô màu xanh lá cây." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không muốn trông như thể tôi đang nhảy lên một chiếc băng đô màu xanh lá cây." tiếng anh câu này là:I don't want to look as if I'm jumping on a green bandwagon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login