"Bạn có thể lấy lại các bảng cũ và sử dụng chúng như kệ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bạn có thể lấy lại các bảng cũ và sử dụng chúng như kệ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể lấy lại các bảng cũ và sử dụng chúng như kệ." câu này dịch sang tiếng anh là: You can reclaim old boards and use them as shelves.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login