"Tôi không thể tin rằng cuối cùng chúng tôi đã thực sự và thực sự đi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi không thể tin rằng cuối cùng chúng tôi đã thực sự và thực sự đi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể tin rằng cuối cùng chúng tôi đã thực sự và thực sự đi." dịch sang tiếng anh là: I couldn't believe we were really and truly going at last.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login