"Các nghệ sĩ piano đi cùng cô hát." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các nghệ sĩ piano đi cùng cô hát." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nghệ sĩ piano đi cùng cô hát." câu này tiếng anh dịch: The pianist accompanied her singing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login