"Là một doanh nghiệp, họ đã tìm thấy một công thức chiến thắng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Là một doanh nghiệp, họ đã tìm thấy một công thức chiến thắng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là một doanh nghiệp, họ đã tìm thấy một công thức chiến thắng." câu này dịch sang tiếng anh là: As a business, they have found a winning formula.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login