"Nhà máy phân bổ một chỗ đậu xe cho mỗi nhân viên." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Nhà máy phân bổ một chỗ đậu xe cho mỗi nhân viên." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà máy phân bổ một chỗ đậu xe cho mỗi nhân viên." dịch sang tiếng anh là: The factory allotted a parking-space to each employee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login