"Nếu tôi không đi tối nay, mọi người sẽ buộc tội tôi là phản xã hội." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nếu tôi không đi tối nay, mọi người sẽ buộc tội tôi là phản xã hội." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu tôi không đi tối nay, mọi người sẽ buộc tội tôi là phản xã hội." dịch câu này sang tiếng anh là: If I don't go tonight, everyone will accuse me of being antisocial.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login