"Ông là một tay quay không khí trong lành." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông là một tay quay không khí trong lành." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một tay quay không khí trong lành." câu này tiếng anh dịch: He is a fresh air crank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login