"Các tài liệu có thể được sử dụng trong bằng chứng tại phiên tòa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các tài liệu có thể được sử dụng trong bằng chứng tại phiên tòa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tài liệu có thể được sử dụng trong bằng chứng tại phiên tòa." câu này dịch sang tiếng anh:The documents may be used in evidence at the trial.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login