"Tôi đã cố gắng theo dõi cô ấy nhưng cô ấy đã cho tôi phiếu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi đã cố gắng theo dõi cô ấy nhưng cô ấy đã cho tôi phiếu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cố gắng theo dõi cô ấy nhưng cô ấy đã cho tôi phiếu." dịch sang tiếng anh: I tried to follow her but she gave me the slip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login