"Làm thế nào tôi có thể cung cấp thông tin phản hồi mà không làm cho ai đó tức giận?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Làm thế nào tôi có thể cung cấp thông tin phản hồi mà không làm cho ai đó tức giận?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào tôi có thể cung cấp thông tin phản hồi mà không làm cho ai đó tức giận?" câu này dịch sang tiếng anh:How can I provide feedback without making someone angry?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login