"Chúng tôi đã xuống hạng Sư đoàn bốn năm ngoái." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng tôi đã xuống hạng Sư đoàn bốn năm ngoái." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã xuống hạng Sư đoàn bốn năm ngoái." câu này dịch sang tiếng anh là: We were relegated to the Fourth Division last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login