"Một linh mục đã đến để cho anh ta các nghi thức cuối cùng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một linh mục đã đến để cho anh ta các nghi thức cuối cùng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một linh mục đã đến để cho anh ta các nghi thức cuối cùng." tiếng anh dịch: A priest came to give him the last rites .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login