"Ông đã đánh lừa các nguyên tắc của mình trong nỗ lực để thành công." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ông đã đánh lừa các nguyên tắc của mình trong nỗ lực để thành công." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đánh lừa các nguyên tắc của mình trong nỗ lực để thành công." dịch sang tiếng anh là: He mislaid his principles in the drive for success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login