"Belinda nhìn một mảng ánh sáng mặt trời di chuyển chậm trên tường." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Belinda nhìn một mảng ánh sáng mặt trời di chuyển chậm trên tường." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Belinda nhìn một mảng ánh sáng mặt trời di chuyển chậm trên tường." câu này tiếng anh là: Belinda watched a patch of sunlight move slowly across the wall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login