"Tôi mong được nghỉ hưu và có thời gian để tận hưởng thành quả lao động của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi mong được nghỉ hưu và có thời gian để tận hưởng thành quả lao động của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi mong được nghỉ hưu và có thời gian để tận hưởng thành quả lao động của mình." câu này dịch sang tiếng anh:I'm looking forward to retirement and having time to enjoy the fruits of my labour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login