"Các cựu sinh viên giàu có đã ban cho trường đại học một nửa tài sản của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các cựu sinh viên giàu có đã ban cho trường đại học một nửa tài sản của mình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cựu sinh viên giàu có đã ban cho trường đại học một nửa tài sản của mình." tiếng anh là: The rich alumnus endowed the college with half of his fortune.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login