"Anh ta đã sẵn sàng mua một bản sao khác của cuốn sách của cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh ta đã sẵn sàng mua một bản sao khác của cuốn sách của cô." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã sẵn sàng mua một bản sao khác của cuốn sách của cô." tiếng anh là: He was beguiled into buying another copy of her book.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login