"Một con chó sử dụng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ của nó." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một con chó sử dụng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ của nó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một con chó sử dụng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ của nó." tiếng anh dịch: A dog uses urine to mark its territory .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login