"Bố tôi dạy tôi bơi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bố tôi dạy tôi bơi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bố tôi dạy tôi bơi." dịch sang tiếng anh: My father taught me to swim.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.