"Anh ta có cảm thấy thương cảm cho nạn nhân của mình không?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ta có cảm thấy thương cảm cho nạn nhân của mình không?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có cảm thấy thương cảm cho nạn nhân của mình không?" tiếng anh câu này dịch: Did he feel any compassion for the victim of his crime?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login