"Tôi nhớ bạn đã đề cập đến điều tương tự vào một dịp trước." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi nhớ bạn đã đề cập đến điều tương tự vào một dịp trước." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhớ bạn đã đề cập đến điều tương tự vào một dịp trước." dịch câu này sang tiếng anh là: I remember you mentioned the same thing on a previous occasion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login