"Về mặt tuyệt đối tiền lương đã tăng, nhưng không so với chi phí sinh hoạt." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Về mặt tuyệt đối tiền lương đã tăng, nhưng không so với chi phí sinh hoạt." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Về mặt tuyệt đối tiền lương đã tăng, nhưng không so với chi phí sinh hoạt." câu này tiếng anh là: In absolute terms wages have risen, but not in comparison with the cost of living.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login