"Trên thực tế, chúng tôi sẽ kiếm được ít hơn so với năm ngoái." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Trên thực tế, chúng tôi sẽ kiếm được ít hơn so với năm ngoái." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trên thực tế, chúng tôi sẽ kiếm được ít hơn so với năm ngoái." câu này tiếng anh dịch: In effect, we'll be earning less than we were last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login