"Đây phải là việc của bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đây phải là việc của bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây phải là việc của bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: This must be your doing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login