"Cô là một sinh vật khiêu gợi với mái tóc vàng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô là một sinh vật khiêu gợi với mái tóc vàng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một sinh vật khiêu gợi với mái tóc vàng." tiếng anh dịch: She was a voluptuous creature with blonde hair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login